29577_Superior, Mara_Obama White House_2010_MS_09_72dpi